top of page

SQL Server Fundamentals

Начало:

20 Ноември 2023г. 18:30ч.

Цена

349лв

Продължителност

4 седмици

Информация за курса

Цел на курса:

Курсът обхваща подробно изучаване на релационните бази данни и една от най-популярните и използвани системи за управление на бази от данни Microsoft SQL Server. След края на обучението, курсистите ще могат да изготвят и анализират както основни, така и усложнени заявки към релационна база. Тези умения са много полезни за всеки един ИТ специалист, независимо с какво работи в момента.


За кого е предназначен?

SQL Server Fundamentals курса е подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора с малък опит в ИТ сферата, на които им се налага да работят ежедневно с релационни бази от данни. SQL Server е мощна система за

управление и съхраняване на данни за приложения от всякакъв тип (мобилни, настолни, web-базирани и др.), използвана от много организации по света. В този курс ще научите основите на MS SQL Server, включително как да използвате SQL Server Management Studio, да пишете T-SQL заявки, да използвате команди за модифициране на данни, свързване на таблици, групиране и филтриране на данни, използване на условни изрази и създаване на тригери. До края на курса ще имате солидни знания за основите на SQL Server и ще можете да ги приложите към реални софтуерни проекти.


Програма:

1. Какво представлява MS SQL Server, SQL Server Management Studio и T-SQL:

 • Запознаване с SQL - езика за структурирани заявки, който се използва за

 • Запозване с SQL Server Management Studio (SSMS) - инструментът, с който се свързваме към MS SQL Server за да създаваме и управляваме базите от данни, да пишем и изпълняваме заявки, както и да управляваме системите за сигурност.

 • Въведение във функциите изучавани по време на курса - управление на

2. Оператори и базови заявки за извличане данни (SELECT):

 • Какво представлява SELECT - базова заявка за извличане на данни.

 • Видове SELECT заявки включващи филтриране и сортиране данни.

3. Заявки за манипулиране на данни (DML - INSERT, UPDATE, DELETE):

 • INSERT - добавяне на данни към съществуваща таблица.

 • UPDATE - модифициране на съществуващи данни от таблица.

 • DELETE - премахване на данни от таблица

4. Извличане на данни от множество таблици (JOINS):

 • JOINS - използват се за комбиниране на данни от 2 или повече таблици въз основа на връзка между тях. Същестуват няколко вида различни видове JOIN-ове спрямо техния тип - INNER, OUTER, CROSS, LEFT, RIGHT

5. Подзаявки (вложени SELECT заявки).

6. Групиране на данни (GROUP BY, HAVING):

 • GROUP BY - групиране на данни по една или повече колони.

 • HAVING - филтриране на данни, които са били предварително групирани.

7. Таблици, схеми и типове данни:

 • Създаване и модифициране на таблици - CREAТЕ TABLE, ALTER TABLE.

 • Схеми и тяхното предназначение и употреба.

 • Типове данни - varchar, int, bigint, bit, datetime, datetime2 - какъв тип от данни да подберем за колоните в дадена таблица.

8. Допълнителни езикови елементи (IF, ELSE, SWITCH, CASE, WHILE, TRIGGERS):

 • IF, ELSE, SWITCH, CASE - условни оператори използвани в T-SQL заявките и тяхната употреба.

 • WHILE - цикличен оператор използван за многократно изпълнение на блок код.

 • TRIGGERS - специални типове процедури за автоматично изпълнение при възникване на определени събития.

Вашите лектори

IMG_20211124_083724_edited.jpg

Станислав Донев

IMG_20211124_083724_edited.jpg

Валерия Савова

bottom of page