top of page

Software Testing Automation Basics

Начало:

Цена

599лв

Продължителност

4 седмици

Информация за курса

Цел на курса:

Курсът обхваща базовото изучаване на автоматизирането на софтуера. Тези умения са много полезни за всеки един QA специалист, който иска да пристъпи към следващото ниво в своето кариерно развитие. Програмата е така съобрезана, за може да ви предостави уменията и знанията, с които да автоматизирате процесите на тестване и да повишите ефективността на тестовите процеси.


За кого е предназначен?

Software Testing Automation Basics курса е подходящ за хора с опит в Quality Assurance професията с опит от поне 1 година, които искат да подобрят своите умения и да навлязат в света на автоматизацията на тестването на софтуер. Препоръчтилено е също така да имате базови познания по програмиране на някой от езиците от високо ниво (C#, Java, JavaScript, Python и др.). В курса ще бъде засегнато както автоматизираното функционално тестване така и автомазираното нефункционално тестване.


Какви са ползите от автоматизацията на софтуерното тестване?

 • Повишена ефективност: Автоматизацията може значително да намали времето и усилията, необходими за провеждане на тестове, позволявайки на тестващите да се съсредоточат върху по-критични задачи.

 • Подобрена точност: Автоматизацията може да елиминира риска от човешка грешка, като гарантира, че тестовете се извършват последователно и точно.

 • Спестяване на средства: Чрез намаляване на времето и ресурсите, необходими за провеждане на тестове, автоматизацията може да помогне на бизнеса да спести пари от усилия за тестване.


 • Ускорено предоствавяне на крайния продукт: Чрез ускоряване на процеса на тестване, автоматизацията може да помогне на бизнеса да пусне своите продукти на пазара по-бързо.


Програма:

1. Защо е необходимо да се автоматизира тестването?

 • Въведение в основите автоматизацията - предимста и недостатъци.

 • Настройка на средата за работа и базово въведение в C#:

 • Видове автоматизирано тестване.

2. Инструменти и рамки (frameworks) за автоматизация на тестването:

 • Запознаване с NUnit framework и неговата употреба.

 • Какво е Selenium WebDrriver.

 • Какво представлява и как да оперираме с Web елемент.

3. Локатори и асърти:

 • Какво представяляват локаторите (locators), кога и какви видове се изпозлват.

 • Какво представяляват асъртите (asserts), кога и какви видове се изпозлват.

 • Структура на един automation тест.

4. Какво представлява Page Object Model (POM). Видове Design Patterns:

 • Защо Page Object Model Design Pattern е предпочитан пред останалите видове.

 • Употреба на POM в реални проекти.

5. Упражнение:

 • Създаване на automation тест използвайки Page Object Model (POM).

6. Data Driven Testing:

 • Създаване на консолидирани репорти.

7. Упражнение:

 • Създаване на automation тест използвайки Page Object Model и Data Driven Testing.

8. Упражнение:

 • Стратегии за автоматизация на тестовете.

Вашите лектори

IMG_20211124_083724_edited.jpg

Станислав Донев

IMG_20211124_083724_edited.jpg

Валерия Савова

bottom of page