top of page

Software Testing

Начало:

11 Септември 2024г. 18:30ч.

Цена

599лв

Продължителност

8 седмици

Информация за курса

Цел на курса:

Ние ще ви научим на основните задачи и проблеми с които трябва да се справя един Quality Assurance Specialist. Ще ви предадем фундаментални и практически познания свързани със софтуерното тестване.


За кого е предназначен?

Нашият курс е подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора с малък опит в ИТ сферата. Той обхваща всички ключови методологии, техники и инструменти, необходими за осигуряване на висококачествен софтуер както и да предложи всички необходими знания, за стартирането на Вашата нова успешна кариера. Курсът за тестване на софтуер включва методологиите Agile, Scrum и Kanban, създаване на тестови сценарии (Test cases), идентифициране и проследяване на грешки, тестване чрез така наречените White box и Black box тестови техники, обработка на заявки/отговори, XML и JSON формати, уеб услуги (API), както и тестване на производителност с JMeter. Той е съвкупност от практически упражнения и добри практики заимствани от реални проекти.


Програма:

1. Въведение в Quality Assurance професията. Методологии за управление на софтуерни проекти:

 • Запознаване.

 • Организация на курса и оценяване.

 • Кариерно развитие и ключови умения за успех?

 • Какво представлява качествен софтуер и кой е отговорен за него?

 • Какво представляват методологиите и какви видове има?

 • Аgile Манифест.

 • Гъвкави Agile методологии за разработване на софтуер – SCRUM и Kanban.

2. Принципи на тестването:

 • Кои са седемте принципа на тестване?

 • Защо тестваме софтуер.

 • Защо е важно тестването.

 • Подходи при тестването.

3. Тест кейс, тестови сценарии и бъгове:

 • Какво представлява и какви атрибути трябва съдържа един Test case.

 • Какви са добрите практики при писане на Test case? Примери.

 • Разлика между Test case и Use case.

 • Test suite.

 • Какво представлява един бъг?

 • Жизнен цикъл на бъговете.

4. Нива и типове на тестване:

 • Какви са нивата на тестване и кой отговаря за всяко едно от тях?

 • Типове тестове според различни критерии.

 • Техники за тестване.

5. Системи за управление, разработка на софтуерни проекти и проследяване на грешки:

 • Какво представляват системите за управление на проекти и каква е разликата с бъг тракинг системите?

 • Запознаване с най-често използваните системи за управление на проекти и проследяване на грешки - Azure DevOps, Jira.

 • Упражнение.

6. Тестови техники - Black box:

 • Видове Black box техники.

 • Софтуерни инструменти използвани при различните техните.

 • Приложение на Black box техниките.

 • Реални примери за тяхната употреба.

 • Упражнение.

7. Тестови техники - White box:

 • Видове White box техники.

 • Приложение на White box техниките.

 • Реални примери за тяхната употреба.

 • Упражнение.

8. Основи на мрежите. Основни понятия:

 • Какво представлява интернет?

 • Интернет протокол.

 • Клиент/Сървър модел.

 • Структура на Request/Response.

 • Видове протоколи за транспорт и комуникация.

9. Бази данни - основни понятия и базови заявки:

 • Какво представлява релационната и нерелационната база от данни.

 • Структура на релационната база от данни.

 • Запознаване с базовите заявки (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE).

10. Стандарти за обмен на данни - XML, JSON:

 • Какво представлява XML?

 • Какво представлява JSON?

 • Предимства и недостатъци на двата стандарта за обмен на данни.

 • Валидатори. Употреба.

11. Уеб услуги и тяхното тестване:

 • Какво представлява HTTP заявка и как да работим с нея.

 • Какво представляват Web Services (API)?

 • Разлики между SOAP и RESTful.

 • Инструменти за тестване на Web API-та (Postman и Swagger).

 • Упражнение.

12. Нефункционално тестване:

 • Типове и значение на нефункционалното (performance) тестване.

 • Видове Performance Testing.

 • Инструменти за извършване на нефункционално тестване.

 • Запознаване с JMeter - инструмент за създаване на Performance тестове.

13. Мобилни приложения и тяхното тестване:

 • Типове мобилни приложения. Разлики.

 • Рискове при тестване на мобилни приложения.

 • Какво представляват емулаторите и при какви ситуации се използват?

 • Упражнение.

14. Упражнение:

 • Тестване на мобилно приложение.

15. Практически насоки при интервю за работа.

 • Как да изготвите вашето CV?

 • Какво трябва да имате предвид при кандидатстване за работа?

 • Въпроси и отговори от интервю за работа.

16. Финален Тест


Вашите лектори

IMG_20211124_083724_edited.jpg

Станислав Донев

IMG_20211124_083724_edited.jpg

Валерия Савова

bottom of page