top of page

Нашата мисия

Ако някога си се питал „Възможно ли е да работя в IT сферата, но без да е необходимо да уча години?“, QA School ти дава тази възможност. Нашата мисия е да създадем отлично подготвени, както Manual QA специалисти, така и Automation QA специалисти.

За нас най-важни са практическите умения, поради това искаме да предоставим на нашите курсисти обучение съчетано с реален практически опит.

Всички лекции на QA School са разработени от действащи QA специалисти на компании от цяла Европа. Обучението е на достъпен език и е подходящо, както за хора с опит, така и за такива, които имат желание да навлязат в IT сферата.

Какво е QA ?

Quality Assurance (предимно срещано с абревиатурата QA) в буквален превод означава качествен контрол. С развитието и разрастването на IT сектора, нараства и нуждата от качествен контрол на продуктите, които се използват от крайния потребител.Точно тук идва ролята на QA специалистите или така наречените IT тестери. Техните основни задачи са да тестват софтуерни продукти, да откриват бъгове в тях, да създават и изпълняват тест планове. QA специалистите търсят всевъзможни грешки, проблеми, неточности и разминавания в един софтуерен продукт. Целта е да подсигурят неговото високо качество и да гарантират, че той отговаря на изискванията на клиента. Подходите, с които се реализира включват различни видове техники, като част от тях включват ръчни валидации, а други автоматизирани.

GettyImages-595348839.jpg

Запознайте се с нас

Станислав Донев

Съосновател и лектор

През 2017 година завършва бакалавърска степен в  Технически Университет – Варна по Компютърни системи и технологии. В края на 2016-та година, започва кариера като Manual QA в една от най-бързо развиващите си fin-tech компании на територията на Европа. 2019-та година започва работа като Automation QA в ИТ отдела на една от най-големите компании за строителни материали в света.

Валерия Савова

Съосновател и лектор

През 2010 година завършва бакалавърска степен в  Технически Университет – Варна по Компютърни системи и технологии, а през 2012 година завършва магистърска степен по Информационни системи в бизнеса. От 2011-та година, започва своята кариера като IT Specialist в една от най-бързо развиващите си fin-tech компании на територията на Европа. 2015 година започва като QA Specialist, а от 2018-та година заема позиция като QA Team Lead.

Untitled design (6).png
bottom of page