top of page

Software Testing


Необходимите знания за да започнете своята нова кариера.

  • Започва 11.09
  • 599 български лева
  • Online

Налични места


Описание на услугата

1. Въведение в Quality Assurance професията. Методологии за управление на софтуерни проекти. 2. Принципи на тестването. 3. Тест кейс, тестови сценарии и бъгове. 4. Нива и типове на тестване. 5. Системи за управление, разработка на софтуерни проекти и проследяване на грешки. 6. Тестови техники - Black box. 7. Тестови техники - White box. 8. Основи на мрежите - основни понятия. 9. Бази данни - основни понятия и базови заявки. 10. Стандарти за обмен на данни - XML, JSON. 11. Уеб услуги и тяхното тестване. 12. Нефункционално тестване. 13. Мобилни приложения и тяхното тестване. 14. Упражнение - тестване на игра. 15. Практически насоки при интервю за работа. 16. Финален тест.


Предстоящи сесии


Данни за контакт

  • Varna, Bulgaria

    +359883727200

    qaschoolbg@gmail.com


bottom of page