top of page

SQL Server Fundamentals


Запознайте се със света на релационните бази данни и Microsoft SQL Server.

  • Започва 18.11
  • 399 български лева
  • Online

Налични места


Описание на услугата

1. Какво представлява SQL Server, SQL Server Management Studio и T-SQL. 2. Оператори и базови заявки за извличане данни (SELECT). 3. Заявки за манипулиране на данни (DML - INSERT, UPDATE, DELETE). 4. Извличане на данни от множество таблици (JOINS). 5. Подзаявки (вложени SELECT заявки). 6. Групиране на данни (GROUP BY, HAVING). 7. Таблици, схеми и типове данни. 8. Допълнителни езикови елементи (IF, ELSE, SWITCH, CASE, WHILE, TRIGGERS).


Предстоящи сесии


Данни за контакт

  • Varna, Bulgaria

    +359883727200

    qaschoolbg@gmail.com


bottom of page